school3

Hvad er tid?
Op igennem historien har mennesker altid spekuleret over hvad tid er. Lige siden Augustin skrev sine Confessioner har der været mange teorier i vestlig filosofi.. Nogen har betragtet tiden som et psykologisk indre fænomen, andre som noget "udenfor". Nogen har betragtet tiden som blot en menneskelig praktisk konstruktion uden at den er noget i sig selv, medens andre har betragtet tiden som bestående af uendelig små matematiske størrelser, som man f.eks kan måle ved hjælp af mere eller mindre præcise ure, medens andre snarere har set tiden, som et til stadighed udvidende felt af den umiddelbare fortid, nuet og den umiddelbare fremtid, et felt vi hele tiden befinder os i.

I min bog Det flydende kors En metafysik om tiden og evigheden, samt i min artikel Den absolutte og skabende præcision, har jeg en helt anden forklaring, der ser tiden som et absolut fænomen i sig selv, der er skabende og producerende og som kommer af det transcendente, noget der ligger "udenfor" det vi kalder for verden. Ure er således ikke blot en tilfældig og praktisk opfindelse, men er instrumenter, der søger at tilpasse og tilnærme sig den absolutte rytme i det jeg kalder den vertikale tid og dermed er ure en symbolsk, men adækvat afspejling af hvad tid er i sig selv...

I foredraget vil jeg både behandle den traditionelle tidsopfattelse og min egen og se på hvilke konsekvenser disse overvejelser får for en lang række problemstillinger i filosofien, men også i samfundet.