http://www.vonderwehl.dk/images/stories/school3.jpg

Jeg er mag. art i filosofi og cand.theol, samt været ekstern lektor i filosofi på Københavns Universitet og forfatter til bl.a en ny metafysik og filosofi formuleret i bogen Det flydende kors. En metafysik om tiden og evigheden. Arbejder p.t på nye projekter til udgivelse inden for mit forfatterskab.. Har  desuden arbejdet med  professionelt astrologi i over 30 år.

Telefonnummeret er 88 87 36 23 eller ønsker man i stedet at kontakte mig pr. mail, tast kontaktformularen øverst i venstre hjørne.

Jeg glæder mig til at vise at filosofi ikke bare indeholder vigtig information for ethvert gøremål i livet og samfundet, men også at mødet med filosofien er en stærk og berigende oplevelse, der ændrer folks liv fundamentalt.

http://www.vonderwehl.dk/images/stories/Magsten.jpg

Kan filosofien bruges til noget fornuftigt i det moderne samfund.? Kan det offentlige, virksomhederne, videnskab, kunst etc bruge filosofien til noget?

For mig er det naturligvis et absurd spørgsmål,, men for mange har filosofien fået karakter af noget meget verdensfjernt og langhåret, som på ingen måde har betydning for vores liv i dagligdagen og i arbejdslivet og derfor kan og må dette spørgsmål stilles. 

Og sandt er det at filosofi kan bevæge sig meget højt op i abstraktionernes luftlag  og det kan blive meget utilgængeligt for lægmanden, men filosofien har også en anden side. For den gode nyhed er at disse manøvrer i de højere luftlag kan bruges i samfundet, filosoffen kan lande på jorden og samfundet kan komme til at nyde godt af hans arbejde..

Disse øvelser i de højere luftlag er nødvendige for at samfundet som sådan, men også den enkelte kan få nogle instrumenter og inspirationer til at  tænke ud af boxen. De kan give mulighed for at nedbryde fordomme og  fastlåsende fixeringer på ensidige løsninger, de kan give muligheder for at blive mere kreativ og logisk og simpelhen udvide det spillebræt og de spilleregler, som vi tænker og handler ud fra. På denne måde ligner filosofien kunsten. Filosofien anvender dette at  alle mennesker naturligt er filosofiske anlagte, er  mere eller mindre skjulte  amatørfilosoffer, til at inspirere og til at løse problemer ved at pege på nye eller alternative måder at tænke og handle på. Selv inden for det herskende paradigme. Dermed ikke sagt at utopier ikke kan virke inspirerende og forandrende i et filosofisk regi. .

I fordraget vil vi ved hjælp af diverse eksempler vise hvor fundamental at filosofien burde være for enhver aktivitet i dette samfund, hvis blot at de professionelle filosoffer ville gøre det pædagogiske og filosofiske arbejde med at formidle den højere filosofi og i samarbejde med lægmanden  anvende filosofien i det praktiske liv.

 

I dagens verden synes mange  virksomheder alene at tænke på at tjene penge og ikke om deres virksomhed  har et formål udover dette. Et formål som  har meget at gøre med - eller burde have meget at gøre med - hvad formålet med menneskers liv egentlig er og hvordan at samfundet skaber det gode liv. En problemstilling som  man har beskæftiget sig med i årtusinder og som man har mange svar på, selv om tiden i dag på mange måder synes at fortrænge dette vigtige spørgsmål. 

Er kvaliteten af en virksomheds produkter eller tjenesteydelser vigtigere end indtjeningen eller er det omvendt? Er det samfundsmæssige bidrag vigtigere end bundlinjen? Er der noget som er vigtigtere end bundlinjen og hvorfor?

Og kan det overhovedet lade sig gøre i vores samfund at prioritere kvaliteten over bundlinjen eller handler det om at sælge produkter så billigt produceret som overhovedet muligt til den højest mulige pris? Er en sådan adfærd godt for samfundet og for virksomheden set i et større perspektiv? Er der – eller bør der være- en modsætning imellem samfundets interesser som sådan og den enkelte virksomheds?. Dette og mange andre for sagen relevante spørgsmål vil blive drøftet i dette foredrag.

I min bogDet flydende kors. En metafysik om tiden og evighedenspiller Gudsbegrebet en stor rolle, idet jeg mener at det er nødvendigt at inddrage et transcendent symbolskbeherskende væsen til forståelse af mange metafysiske problemstillinger. F-eks mener jeg at menneskets mange muligheder for at tolke og forstå verden, f.eks både naturvidenskabeligt/matematisk og mytologisk/psykologisk/teologisk, ikke  splintrer og fragmenterer  vores verdenssyn, som mange vil mene, da det er den samme skabelse  og virkelighed, som blot fortolkes på mange forskellige måder.

Denne virkelighed er meget kort fortaltden vertikale tidsskarpt adskilte punkter eller tegn, der kommer af den guddommelige transcendens eller virkelighed.. Så der er tale om enhed på trods af mangfoldigheden. 

Selv til en metafysisk eller naturfilosofisk forståelse af grundlæggende naturvidenskabelige teorier som Einsteins relativitetsteorier, kræves efter min opfattelse et absolut og transcendent væsen, der står uden for vores verden.

Jeg ser de kristne grunddogmer om treenighed og inkarnation, som  virkeligt gode forklaringer af Guds væsen, men også andre religiøse forståelser er mulige, da religioner og spirituelle traditoner  som alt andet også  blot er forskellige mulige tolkninger af densamme virkelighed.

Alt dette og meget mere vil jeg komme ind på i dette foredrag.

 

I de seneste år er tendensen til at måle altings værdi ud fra penge alene, blevet stærkere og stærkere, hvilket har skabt både økonomiske, økologiske og moralske kriser, ligesom verdenssamfundet  synes at være kommet ind i en blindgyde,. hvor der i den grad trænges til en ”ud af boxen tænkning”.  

Er det vi kalder for penge en fornuftig måde at organisere menneskers adgang til goderne på? Er penge som endegyldig målestok for og adgangsbillet til værdier velegnet til  til at udvikle det gode liv for mennesket? 

Hvad er i øvrigt penge, er de blot  udtryk for fiktive størrelser eller udtrykker de  noget konkret? Er der andre muligheder for at bytte vare og tjenesteydelser end ved hjælp af penge? Hvad handler det hele om i sidste ende, når vi taler om økonomi?

Disse og andre spørgsmål vil blive behandlet i dette filosofiske foredrag om et samfund i krise og hvor måske den største krise er den manglende vilje til nytænkning hos de toneangivende.