Naturvidenskaberne synes at have svaret på hvad stof eller materie består af, nemlig atomare partikler af forskellige slags. Så forståelsen af hvad materie er  forekommer at være i gode hænder.

I filosofien er materiebegrebet dog ikke så klart eller indlysende og de filosofiske overvejelser  demonstrerer hurtigt at naturvidenskabens forklaringer på ingen måde er indlysende eller udelukker andre forståelser. Selv om det handler om stoflighed,  noget man tilsyneladende kan røre og se og lugte og smage, så er de forskellige filosofiske definitioner af stoffet meget abstrakte og der er mange muligheder og alternativer, hvad man kan forvisse sig om ved  f.eks.at konsultere oldtidens store filosof Aristoteles eller den engelske filosof Berkeleys overvejelser. To meget forskellige filosoffer, der fortæller meget om materiebegrebets vanskeligheder og muligheder.

Og moderne videnskabsteori har endnu ikke bestemt sig for om atomer i virkeligheden ikke bare er bekvemme, smarte og fiktive konstruktioner til at forklare diverse fænomener i vores verden eller om de snarere  er noget i sig selv, der eksisterer uafhængigt af menneskets abstraktioner og manipulationer og iagttagelser. 

I min bogDet flydende kors. En metafysik om tiden og evigheden, har jeg en helt anden metafysisk forklaring. Her er stoffet eller materien uløseligt tilknyttet tiden eller mere præcist det jeg kalder for den vertikale tid, som adskiller sig fra det andet aspket af tiden, nemlig den horisontale tid, ved først og fremmest at været forårsaget af et objektivt princip uden for bevidstheden, hvorimod at den horisontale tid er menneskets egen konstruktion. Man kunne populært tale om at materien er ”stivnet vertikal tid” dannet i universets første tid. .

I dette foredrag vil  jeg både komme ind på  tidligere tiders materieopfattelse og sammenligne disse teorier med min egen. 

I de seneste år er tendensen til at måle altings værdi ud fra penge alene, blevet stærkere og stærkere, hvilket har skabt både økonomiske, økologiske og moralske kriser, ligesom verdenssamfundet  synes at være kommet ind i en blindgyde,. hvor der i den grad trænges til en ”ud af boxen tænkning”.  

Er det vi kalder for penge en fornuftig måde at organisere menneskers adgang til goderne på? Er penge som endegyldig målestok for og adgangsbillet til værdier velegnet til  til at udvikle det gode liv for mennesket? 

Hvad er i øvrigt penge, er de blot  udtryk for fiktive størrelser eller udtrykker de  noget konkret? Er der andre muligheder for at bytte vare og tjenesteydelser end ved hjælp af penge? Hvad handler det hele om i sidste ende, når vi taler om økonomi?

Disse og andre spørgsmål vil blive behandlet i dette filosofiske foredrag om et samfund i krise og hvor måske den største krise er den manglende vilje til nytænkning hos de toneangivende.

I min bog Det flydende kors. En metafysik om tiden og evigheden spiller Gudsbegrebet en stor rolle, idet jeg mener at det er nødvendigt at inddrage et transcendent symbolskbeherskende væsen til forståelse af mange metafysiske problemstillinger. F-eks mener jeg at menneskets mange muligheder for at tolke og forstå verden, f.eks både naturvidenskabeligt/matematisk og mytologisk/psykologisk/teologisk, ikke  splintrer og fragmenterer  vores verdenssyn, som mange vil mene, da det er den samme skabelse  og virkelighed, som blot fortolkes på mange forskellige måder.

Denne virkelighed er meget kort fortaltden vertikale tidsskarpt adskilte punkter eller tegn, der kommer af den guddommelige transcendens eller virkelighed.. Så der er tale om enhed på trods af mangfoldigheden. 

Selv til en metafysisk eller naturfilosofisk forståelse af grundlæggende naturvidenskabelige teorier som Einsteins relativitetsteorier, kræves efter min opfattelse et absolut og transcendent væsen, der står uden for vores verden.

Jeg ser de kristne grunddogmer om treenighed og inkarnation, som  virkeligt gode forklaringer af Guds væsen, men også andre religiøse forståelser er mulige, da religioner og spirituelle traditoner  som alt andet også  blot er forskellige mulige tolkninger af densamme virkelighed.

Alt dette og meget mere vil jeg komme ind på i dette foredrag.

 

Tid er en fundamental størrelse overalt i livet. Dette gælder også for både den coaching som foregår i tid, men også for et hvilket som helst emne som denne coaching må berøre. 

Kort og groft  sagt - meget kort og groft  sagt- går min teori om tiden ud på at tiden er en objektiv størrelse som i sig indeholder mening og kreativitet. Den er ikke bare noget vi skaber selv, men det er den som skaber os. Tiden er skabende.  Tiden er mættet med mening og derfor sker der lige præcist det som sker.

Uanset hvilken politisk ideologi man går ind for, så kan jeg ganske simpelt ikke- ud fra et etisk sysnvinkel- se at det kan være rigtigt, at mennesker med magt, som lever en rig luksustilværelse- måske oven i købet på kanten af det lovlige- kræver og derefter gennemfører at deres fattige og mere uheldige medborgere skal have endnu færre midler end de havde før. En ideologi, som retfærdiggør sådanne dybt uetiske handlinger kan ikke siges at være en etisk korrekt ideologi. Basta!

Jeg synes at dette er indlysende uanset hvilke ideologiske briller man har på og man må  derfor undre sig over at vi alligevel har et flertal af politikere, som bryder dette hellige og faktisk dybt kristelige princip omkring en retfærdig fordeling og en anstændig behandling af det fattige eller dem som bliver fattige. Og dem er der mange af i disse år.

Jeg kan kun se dette som dekadence og korruption af al menneskelighed og anstændighed og et grusomt offer til Mammon, et uvæsen,  som jo i virkeligheden er udtryk for en forvreden skineksistens.

Lad os håbe at disse politikere frigører sig fra sådanne kræfter i det ydre og det indre og kommer til besindelse. For det jeg er vidne til i disse tider har jeg aldrig oplevet før, men jeg er jo også opvokset i et samfund, hvor velfærd og fattigdom ikke var en mulighed. Den tid er forlængst forbi, Desværre.

Men den gode nyhed er at disse dybt uetiske politiske mønstre ikke er udtryk for den nødvendighed, som man vil bilde os. Som om at etik, menneskelighed, samfund, ånd, kan reduceres til en logisk eller økonomisk kalkule.... Dette er naturligvis det rene sludder og kun en meget manipulerende og overfladisk medievirkelighed kontrolleret af disse Mammoniske magter, har formået at kolportere disse falske tanker til stressede og forvirrede mennesker. En stress og en forvirring, som ånd og kærlighed burde heale, men interessen i disse positive kræfter  e tilsyneladende r ikke stor i de herskende kredse. Tværtimod er stressen og det hårde og krævende arbejde åbenbart en del af den agenda, der peger i retning af  et mere og mere inhumant samfund.