I dagens verden synes mange  virksomheder alene at tænke på at tjene penge og ikke om deres virksomhed  har et formål udover dette. Et formål som  har meget at gøre med - eller burde have meget at gøre med - hvad formålet med menneskers liv egentlig er og hvordan at samfundet skaber det gode liv. En problemstilling som  man har beskæftiget sig med i årtusinder og som man har mange svar på, selv om tiden i dag på mange måder synes at fortrænge dette vigtige spørgsmål. 

Er kvaliteten af en virksomheds produkter eller tjenesteydelser vigtigere end indtjeningen eller er det omvendt? Er det samfundsmæssige bidrag vigtigere end bundlinjen? Er der noget som er vigtigtere end bundlinjen og hvorfor?

Og kan det overhovedet lade sig gøre i vores samfund at prioritere kvaliteten over bundlinjen eller handler det om at sælge produkter så billigt produceret som overhovedet muligt til den højest mulige pris? Er en sådan adfærd godt for samfundet og for virksomheden set i et større perspektiv? Er der – eller bør der være- en modsætning imellem samfundets interesser som sådan og den enkelte virksomheds?. Dette og mange andre for sagen relevante spørgsmål vil blive drøftet i dette foredrag.