Hvad eller hvem er "Gud"? Et foredrag

I min bogDet flydende kors. En metafysik om tiden og evighedenspiller Gudsbegrebet en stor rolle, idet jeg mener at det er nødvendigt at inddrage et transcendent symbolskbeherskende væsen til forståelse af mange metafysiske problemstillinger. F-eks mener jeg at menneskets mange muligheder for at tolke og forstå verden, f.eks både naturvidenskabeligt/matematisk og mytologisk/psykologisk/teologisk, ikke  splintrer og fragmenterer  vores verdenssyn, som mange vil mene, da det er den samme skabelse  og virkelighed, som blot fortolkes på mange forskellige måder.

Denne virkelighed er meget kort fortaltden vertikale tidsskarpt adskilte punkter eller tegn, der kommer af den guddommelige transcendens eller virkelighed.. Så der er tale om enhed på trods af mangfoldigheden. 

Selv til en metafysisk eller naturfilosofisk forståelse af grundlæggende naturvidenskabelige teorier som Einsteins relativitetsteorier, kræves efter min opfattelse et absolut og transcendent væsen, der står uden for vores verden.

Jeg ser de kristne grunddogmer om treenighed og inkarnation, som  virkeligt gode forklaringer af Guds væsen, men også andre religiøse forståelser er mulige, da religioner og spirituelle traditoner  som alt andet også  blot er forskellige mulige tolkninger af densamme virkelighed.

Alt dette og meget mere vil jeg komme ind på i dette foredrag.